PIOSENKA ROKU 2013

Piosenką roku została wybrana piosenka Pawła Golińskiego – „Narodzić się na nowo”.

1. Wiary nam trzeba i miłości,
by Pana szukać nawet nocą,
w Nim zaczerpnąć mocy z wody i Ducha,
odrzucić serce z kamienia.

Ref. Potrzeba nam narodzić się na nowo,
by światu nieść Ewangelię,
aby nieść światło Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela.
Więc obudź się i ruszaj, zawierz Mu swój los.
Niech cały świat usłyszy Słowo, by na rodzić się na nowo, na nowo.

2. Gdy w naszej drodze do wieczności
oświeci nas światłość niebiańska,
Chrystus poprowadzi nas dalej do siebie,
uzdrowi nas ze ślepoty.

3. Tak bowiem Bóg umiłował ten świat,
że Syna Swojego dał,
by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Nuty można pobrać stąd, a oficjalnej wersji pieśni można posłuchać tutaj.

Komentowanie wyłączone