DIAKONIA ŻYCIA

Karolina i Łukasz Izdebscy
para odpowiedzialna DK

Kontakt:
Karolina 515 134 211
Łukasz 505 370 499
izdebska10@gmail.com
Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by Ruch Światło-Życie podejmował służbę na rzecz życia. Pragniemy dbać o formację członków Ruchu w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia i inicjować zaangażowanie Ruchu na tym polu. Chcemy czynić to poprzez:
  • prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
  • podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;
  • organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;
  • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;
  • inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
  • wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
  • inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.

Pragniemy, by nasza posługa była głoszeniem radości życia i uwielbieniem Boga – dawcy życia.

Komentowanie wyłączone