Tydzień X

adult-1846428_1920Tajemnica Kościoła Matki

Każdy członek Kościoła ma być na wzór Maryi oddany Chrystusowi w sposób osobowy przez wiarę i miłość. To przyjęcie Chrystusa w postawie Oblubienicy jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Na tym polega nie tylko bycie w Kościele, przynależność do niego, ale bycie Kościołem.

Ostatnie spotkanie OSOW rozpoczęło się modlitwą i spotkaniem w grupach. Konferencje wygłosił na Ks. Łukaszka Borowski, który mówił nam o Kościele. Zadał każdemu z nas pytanie: jakie mamy pierwsze skojarzenie ze słowem Kościół? Najczętsze odpowiedzi słyszane w jego pracy z młodzieżą w szkole to ksiądz, kościół jako budynek. Dopiero na 6 miejscu znalazł się Jezus.

A to właśnie Jezus jest tym Kościołem. Odniósł to ksiądz do słów z Pisma Świętego Dz 9, 4: A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?

Ks. Łukasz zachęcił nas do odważnej posługi w naszych wspólnotach, abyśmy budowali Kościół Boży.

Eliza

Zdjęcia

Komentowanie wyłączone