Piosenka roku

W czasie Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie po raz pierwszy są prezentowane oficjalnie hasło kolejnego roku formacyjnego oraz piosenka, ponieważ kongregacja jest czasem wspólnotowego, „ogólnoruchowego” czytania tematu roku, by rozumieć go i realizować w konkretnych sytuacjach: latem na oazach, później podczas formacji rocznej, we własnym życiu – także po zakończeniu roku formacyjnego.
Tak też należy traktować tę prezentację piosenki roku autorstwa Marcina Łęczyckiego „Wielki jest Pan”. Jako piosenkę roku cały Ruch zacznie ją śpiewać od czasu Centralnej Oazy Matki.

Posłuchać można tutaj.

Piosenka roku 2011/2012

 


 

Piosenka Roku 2011 / 2012

WIELKI JEST PAN

D fis h fis
Ref.
 Cały świat niechaj śpiewa Ci świętą pieśń,
G A D
niech oddaje najwyższą cześć. Wielki jest nasz Pan.
h fis G D

1. Brat Abraham usłyszał Twe słowo i od razu uwierzył w nie,
h fis G e A4-3
w obietnice milionów gwiazd, które ludem Bożym stały się.
D fis h fis
Nigdy nie zostawiłeś go, nawet w ten próby czas,
G D e G A
gdy posłuszny Twemu wezwaniu na ofiarę swego syna dał.

2. W Samuelu wołanie Twe, Panie z młodym sercem spotkało się.
Padło na żyzną glebę miłości tam wydało wielokrotny plon.
Nigdy nie zostawiłeś go, On posłuszny Ci był.
Każdy człowiek, gdy Tobie zaufa wie, że nigdy nie zawiedzie się.

3. Kiedy nadszedł właściwy czas łaski, Słowo Twe Ciałem stało się,
zamieszkało na ziemi wśród ludzi ogłaszając już Królestwo Twe.
Nigdy nie zostawiłeś nas, gdy za cenę Twej krwi
cały Kościół z chórami aniołów wielką ucztę wyśpiewuje Ci.
e A fis h G e A H7

4. Góry ustąpią i morza wypłyną lecz Słowo Twe żyje i trwa.

(Piosenka roku OŻK 2011 / 2012)

Komentowanie wyłączone