Charyzmat

W nauczaniu Soboru Watykańskiego II możemy odczytać i zrozumieć terminologię słowa charyzmat. To słowo pochodzi z greckiego wyrazu „charizma”, „charis” co oznacza „łaska”. Dlatego też charyzmat oznacza wszystkie dary Boże, którymi człowiek został napełniony dla ubogacenia wspólnoty Ludu Bożego. Charyzmat ze swej strony zakłada własny cel, który jest ukierunkowany na dawanie, służbę braciom we wspólnocie Kościoła.

W takim pojęciu charyzmatu uczestniczy Ruch Światło-Życie, który powstał z inspiracji Ducha Świętego i realizacji odnowy Kościoła po Soborze Watykańskim II. Założyciel Ruchu, ksiądz Franciszek Blachnicki, otrzymał od Boga charyzmat, który nazywa się charyzmatem spotkania, darem spotkania człowieka z Chrystusem w Duchu Świętym we wspólnocie Kościoła. W tym celu ksiądz Franciszek Blachnicki wypracował cały proces formacyjno-ewangelizacyjny, obejmujący ludzi różnego wieku i powołania.

 

Komentowanie wyłączone