Wspólnoty – ważny element życia Kościoła

Posted by · Leave a Comment 

Człowiek jest istotą społeczną, znaczy to, że najlepiej czuje się w towarzystwie innych osób, od których może się uczyć, może liczyć na pomoc jak i jej udzielać. Dzięki temu komfort psychiczny człowieka jest większy, a także czuje on, że jego życie jest potrzebne i ma sens. Zazwyczaj chodzi o najbliższych przyjaciół i krewnych, jednak nie w każdym przypadku. Wspólnota jest bez wątpienia potrzebna, a dla osoby wierzącej najważniejszą wspólnotą jest nie tylko rodzina, ale także sam Kościół.

Zgodnie z definicją, wspólnotą nazywa się zbiorowość o silnych więzach, i podobnych poglądach. Nie inaczej jest w przypadku Kościoła, gdzie wspólnotą najbliższą każdemu człowiekowi jest jego parafia. Nie powinno się żyć dla wspólnoty czy we wspólnocie, ale – ze wspólnotą. Oczywiście, nie istnieje wspólnota pozbawiona konfliktów, jednak Kościół i parafia jest jak rodzina. Krewni czasem pokłócą się ze sobą, jednak zawsze są chętni do wzajemnej pomocy, cieszą się ze swoich sukcesów i celebrują wspólne chwile.

Kościół z samego założenia nie jest zwyczajną organizacją, ale wspólnotą. Czym się to różni? Przede wszystkim, w przypadku wspólnoty chodzi o konkretny cel, a także duchowe podobieństwo jej członków. Celem Kościoła natomiast jest szerzenie wartości chrześcijańskich głoszonych przez świętych i Jezusa, głównie pod względem wiary, a także rodziny. Jest to potrzebne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które zostały opanowane przez niewiernych i ich przekonania. Coraz częściej można zauważyć poglądy nakłaniające do aborcji, eutanazji, niemoralnego wychowywania dzieci przez osoby homoseksualne itd. W samym Kościele jednak działają liczne, inne wspólnoty, które starają się z tym zjawiskiem walczyć. Chodzi na przykład o TFP, czyli stowarzyszenie konserwatywnych katolików świeckich działające już od 1960 roku, obejmując swoimi wpływami cały świat.

Można zauważyć, że dzisiaj świat dąży do autonomii. Każdy człowiek nie tylko chce być samodzielny i niezależny, ale także skupiony wyłącznie na samym sobie. Wszędzie obecny egoizm i wielka gonitwa za czasem i pieniędzmi zabija człowieczeństwo, mimo że ludzi na świecie jest coraz więcej. Ludzie nie ufają sobie wzajemnie. Do każdego obcego człowieka podchodzi się z ogromną dozą dystansu. Natomiast wszędzie szerzone są slogany i stereotypy, które zastępują więzi. Jednakże Kościół ma na celu zwiększenie interakcji międzyludzkich. Jezus niczego by nie osiągnął, jeżeli wyznawałby mądrości dzisiejszego świata.

About Redakcja

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.