Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi pomaga białoruskiemu „Caritas” i seniorom z Grodna

Posted by · Leave a Comment 

Konflikt graniczny Polski z Białorusią nie może przysłaniać aspektów społecznych i humanitarnych, jakie kształtują związki między obu narodami. W utrwalaniu istniejących i budowaniu nowych relacji istotną rolę odgrywają instytucje Kościoła. Mowa szczególnie o „Caritas” działającym na Białorusi. Jego działacze chcą dokończyć wznoszenie Domu Pomocy Społecznej dla seniorów w Spoćkiniach. W takim ośrodku będzie mogło znaleźć spokojne miejsce na „złotą jesień życia” co najmniej 50 osób starszych wymagających opieki. W akcję włączyli się katolicy ze środowiska wokół Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

W zbiórkę funduszy włączyło się Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi z Krakowa

Białoruś, w tym także licznie zamieszkana przez Polaków Grodzieńszczyzna, boryka się z problemami wyludniania się kraju, ucieczki z niego ludzi młodych i braku opieki nad samotnymi osobami starszymi. Ten problem nabrzmiewa wraz z kolejnymi inwestycjami takimi jak domy pomocy społecznej. Po pierwsze, coraz trudniej znaleźć na nie finansowanie, po drugie, problemem jest wyrekrutowanie personelu do ich późniejszej obsługi. Tymczasem już dzisiaj kjażdy z nas może wesprzeć zbiórkę pieniędzy dla katolików z Białorusi, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi we współpracy z „Caritas”. Dzięki zebranym środkom, dokończony zostanie Dom Spokojnej Starości i wewnętrzna kaplica Św. Jana Pawła II.

Sopoćkinie to miejscowość określana jako osiedle typu miejskiego, oddalona tylko 26 kilometrów od położonej w centrum Grodna katedry rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Ksawerego. Z Sopoćkini jest niedaleko Kanału Augustowskiego, z wytyczonym przejściem turystycznym na stronę polską.

Pamiętajmy o seniorach

Przed zaostrzeniem relacji polsko – białoruskich po wyborach prezydenckich (w sierpniu 2020 roku) rozwijał się na tym odcinku pogranicza bezwizowy ruch turystyczny, a Polacy z dwóch stron granicy mogli się bez przeszkód spotykać. Dla naszych rodaków z obwodu grodzieńskiego, gdzie tylko według oficjalnych statystyk co czwarty mieszkaniec to Polak, takie kontakty miały duże znaczenie ekonomiczne i kulturowe.

Obecna sytuacja wymaga od nas – zwłaszcza teraz – każdej z możliwych form pomocy osobom, które borykają się z problemami egzystencjalnymi. Emigracja wielu osób młodych i samotność osób starszych to problemy dotykające tysięcy seniorów na Białorusi.

Dzieła „Caritas” przykładem miłosierdzia wobec bliźnich

O sytuacji za naszą wschodnią granicą tak mówił dwa lata temu w wywiadzie dla portalu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi „PCh24.pl” ks. Roman Raczko, dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej: W czasach Związku Sowieckiego także byli ludzie biedni, a w momencie jego upadku ujawniły się nowe problemy, które z czasem przestały być tematem tabu. Gdy państwo sowieckie chyliło się ku upadkowi, a ruchy odśrodkowe dotarły także na Białoruś, ktoś musiał zająć się nie polityką, lecz pomocą ludziom w codziennym życiu. W Grodnie Caritas działał już od 1990 roku, jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości przez Białoruś w 1991 roku. W ciągu czterech lat swoją obecność zaznaczył we wszystkich parafiach archidiecezji i od początku staramy się wspierać przede wszystkim ludzi biednych, sieroty, osoby samotne oraz dzieci z rodzin o niskich dochodach.

Jedną z inicjatyw Caritas Diecezji Grodzieńskiej, służących wspomożeniu osób samotnych, jest czekający na ukończenie Dom Spokojnej Starości, na temat którego ks. Roman Raczko w 2019 r. opowiadał: Przy wielkiej skali problemu osób samotnych, biednych i nie mających najbliższych koło siebie to konieczne, aby zapewnić im godne warunki jesieni życia. W końcowym etapie prac budowlanych jest dom dla osób starszych. Obecnie kończymy stan surowy otwarty, a naszym zamiarem jest otwarcie go w 2020 roku. W tym obiekcie, poza pokojami mieszkalnymi z pełnymi węzłami sanitarnymi, będzie stołówka, kaplica, taras widokowy, sale dla spotkań i wspólnego spędzania czasu. Posiłki będziemy przygotowywać w kuchni sąsiedniego domu rekolekcyjno – modlitewnego, do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza jest stąd 4 minuty spaceru. Chcemy też dać seniorom możliwość wypoczynku – na tarasie widokowym w budynku oraz wokół samego obiektu, gdzie mamy sporą działkę, schodzącą malowniczo do brzegu jeziora.

Seniorzy czekają na nowy dom. Czy Polska katolicka im pomoże?

Dla osób w starszym wieku możliwość codziennej modlitwy w miejscu zamieszkania jest szczególnie ważna, dlatego też Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi podjęło się pomocy w zebraniu pieniędzy na dokończenie i wyposażenie kaplicy Św. Jana Pawła II w Domu Spokojnej Starości w Sopoćkiniach.

Jak podaje Ks. Roman Raczko, dotychczasowe koszty remontu wyniosły już ponad 2.5 miliona złotych. „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej obecnie finansuje prace budowlane, w tym np. ocieplanie dachu i montaż kaloryferów. Aby do końca 2022 roku zakończyć wszystkie prace i przyjąć najbardziej potrzebujących, potrzeba jeszcze wiele – na pokrycie kosztów remontu, ukończenie kaplicy i jej utrzymanie potrzebna jest kwota ok. 300 tysięcy złotych.

Każdy z nas może mieć swój udział w pomocy Katolikom z sąsiedniej Białorusi, wśród których jest wielu rodaków, mieszkających na Grodzieńszczyźnie od pokoleń. Jeżeli chcą Państwo mieć swój udział w pomocy w zdobyciu przez osoby starsze z Diecezji Grodzieńskiej godnego miejsca do życia prosimy o włączenie się do zbiórki poprzez stronę internetową kaplicaswjanapawla2.pl i pomoc w rozpropagowaniu dzieła wsparcia bliźnich z Białorusi.

To nie pierwsza kampania, w którą ofiarnie włączają się katolicy z Polski. Za tą akcją, podobnie jak za wcześniejszymi dziełami – np. Kościół na Białorusi (gdzie dokończono budowę monumentalnej świątyni w Mińsku – dzięki darczyńcom portalu PCh24.pl i Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi), czy też Wspieramy Lekarzy – stoi krakowskie Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Działająca na własną rękę, przy wsparciu wolontariuszy i darczyńców, krakowska organizacja katolików świeckich regularnie wspiera dzieła o charakterze charytatywnym i sakralnym, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

About Redakcja

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.