Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Posted by · Leave a Comment 

Wywodzące się z Krakowa Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi to jedna z najbardziej znanych i wpływowych organizacji katolików świeckich w Polsce. Powstało w 1999 roku i działa na wielu płaszczyznach, prowadząc działalność społeczną, religijną, kulturalną i charytatywną, a także angażując się w badania i edukację oraz formowanie katolickich elit.

Jeden z Marszów dla Życia organizowanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi

Działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

Organizacja prowadzi wiele akcji, których celem jest przebudzenie sumień Polaków oraz promowanie tradycyjnych wartości, takich jak rodzina, tradycja, własność i zasady moralne w społeczeństwie. SKCh im. Ks. Piotra Skargi jest również inicjatorem wielu projektów, takich jak organizacja cyklicznie Marszu dla Życia i Rodziny, Tydzień Życia i Wolności, czy też Kongres Konserwatywny. Każda z tych nazw to już oddzielna historia i ludzie ją tworzący.

Początkowo działalność Stowarzyszenia ogniskowała się wokół malutkiego biuletynu „Przymierze z Maryją”. Pismo to szybko zaskarbiło sobie popularność i sympatię wielu osób, które zaczęły utrzymywać je i rozwijać z dobrowolnych datków. Po objęciu redakcji przez obecnego jej szefa – Bogusława Bajora – rozpoczął się okres największego rozkwitu „Przymierza” – w 2017 r. docierało ono co dwa miesiące do ponad 270 tysięcy osób.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaangażowało się również w działania medialne, aby dotrzeć do szerszej publiczności i promować swoje wartości. Od 2008 r. takim znakiem rozpoznawczym tego środowiska jest „Polonia Christiana”. To czasopismo, które osiągało nakład ponad 30 tys. Egzemplarzy, wychodząc co dwa miesiące w kolorowej szacie graficznej i na solidnym papierze.

„Polonia Christiana” nadal ukazuje się co dwa miesiące i dostarcza na blisko stu stronach lektury religijnej, społecznej i politycznej. Ma wiele stałych elementów, jak np. blok z felietonami, „Prawda Dobro Piękno”, czy też rubryka poświęcona działalności Instytutu Ordo Iuris. Redaktorem naczelnym „Polonia Christiana” jest Jerzy Wolak.

Stowarzyszenie dociera również do swoich odbiorców za pomocą serwisów internetowych, takich jak piotrskarga.pl, czy też portal PCh24.pl, oraz telewizji internetowej PCh24.tv oraz mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Najpopularniejszym medium jest obecnie PCh24.pl, który gromadzi blisko milion odbiorców miesięcznie.

Projekty

SKCh im. Ks. Piotra Skargi prowadzi wiele projektów badawczych i edukacyjnych, które stanowią ważne źródło wiedzy o kulturze chrześcijańskiej i jej roli w kształtowaniu cywilizacji. Wśród projektów warto wymienić między innymi kampanię „Polacy Ukrainie”, która miała na celu zebrać i przekazać ukraińskiemu Kościołowi katolickiemu kwotę ponad 300 000 złotych na odbudowę miejsc kultu i zapewnienie podstawowych potrzeb osobom, które ucierpiały w wyniku rosyjskiej napaści. O tej kampanii pisaliśmy na naszym blogu TUTAJ.

Ten cel został zrealizowany z naddatkiem.

„Brakuje słów, aby wyrazić prawdę o tym, co dokonuje się na naszych oczach. Brakuje słów, aby wyrazić wdzięczność , za dobro i solidarność. Jest jednak jedno słowo – DZIĘKUJĘ”

– napisał abp Mokrzycki w specjalnym liście dziękczynnym, skierowanym do władz Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi oraz do wszystkich darczyńców, którzy wsparli tę inicjatywę.

Organizacja przeprowadziła również zbiórkę środków na realizację filmu „Wszystkie maski Kremla”, który ma na celu rozbicie propagandy Kremla i ujawnienie prawdziwej sytuacji w Rosji. Film okazał się sukcesem frekwencyjnym.

Kluby „Polonia Christiana”

Stowarzyszenie organizuje spotkania w ramach Klubów „Polonia Christiana”, w ramach których odbywają się cyklicznie debaty i spotkania autorskie z wybitnymi intelektualistami, publicystami i politykami, którzy dzielą się swoimi refleksjami na temat kultury chrześcijańskiej i jej roli w dzisiejszym świecie.

Wszystkie te inicjatywy i projekty Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi stanowią istotny wkład w obronę i promocję kultury chrześcijańskiej, która jest dziedzictwem naszych przodków i jednocześnie fundamentem naszej cywilizacji. Działania organizacji cieszą się coraz większym poparciem w Polsce i za granicą, co świadczy o tym, że wartości chrześcijańskie mają wciąż żywe i aktualne znaczenie dla współczesnego świata.

About Redakcja

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.