Święty patriota – Rafał Kalinowski

Posted by · Leave a Comment 

Św. o. Rafał Kalinowski to postać nietuzinkowa. Odnowił zakon Karmelitów Bosych na terenie Polski. Był wykształcony i już za życia zyskał sobie opinię świętego, dlatego trudno się dziwić, że Senat Rzeczypospolitej uznał go za wzór dla Polaków. Wspaniały kapłan, doskonały inżynier, sybirak, powstaniec styczniowy, żołnierz, a wreszcie święty.

Rafał Kalinowski
Św. Rafał (Józef) Kalinowski – jego życie to inspiracja dla organizacji takich jak Stowarzyszenie Piotra Skargi

Józef (Rafał) Kalinowski urodził się na ziemiach litewskich i wychowywał się wśród polskiej szlachty. Interesował się przedmiotami ścisłymi i bardzo dobrze się uczył. Udało mu się dostać na studia w Rosji. Wyjazd do Petersburga pozwolił mu ukończyć Akademię Inżynierii Wojskowej ze stopniem “nadzwyczaj celującym”. Dzięki temu osiągnięciu uzyskał również tytuł porucznika wojsk carskich, co dało mu bardzo dobrą pozycje. Zarabiał na utrzymanie jako inżynier i nauczyciel. Zaciągnął się do wojska, by móc realizować projekty inżynieryjne.

Jako wojskowy stanowczo potępiał powstanie styczniowe, lecz gdy wybuchło objął dowodzenie, aby mieć większą kontrolę nad sytuacją na Litwie. Chciał w ten sposób bronić ludność przed większymi represjami. Gdy powstanie zostało przegrane w wyniku donosu został skazany na śmierć. Wziął na siebie całą winę, nie chcąc wydawać swoich przyjaciół. Kalinowski już wtedy miał opinię świętego, władze rosyjskie nie chciały zbuntowanym Polakom dawać kolejnego męczennika, więc zesłały go na ciężką pracę w Usoli na Syberii. Pracował w kopalni soli. Podczas pobytu tam przeżył osobiste nawrócenie, które spowodowało myśli o przyjęciu sakramentu kapłaństwa. Ludzie sami szukali u niego porad duchowych, gdy zabrakło w okolicy księdza. W tym czasie zaczął na poważnie rozeznawać powołanie do kapłaństwa. Gdy władze dokonały amnestii osiedlił się w Irkucku, gdzie pracował jako korepetytor ucząc dzieci z bogatych rodzin. Wychowywał między innymi bł. Augusta Czartoryskiego, którego mocno prowadził ku kapłaństwu, rozeznając, że chłopiec może mieć takie powołanie.

Po długich namowach zaprzyjaźnionych z nim kobiet św. Rafał Kalinowski trafił do zakonu Karmelitów Bosych. Początkowo uczył się we Wiedniu, a potem został przeniesiony do klasztoru w malowniczej Czernej koło Krakowa. Szybko został ustanowiony tamtejszym przeorem. Jego talent konstruktorski przydawał mu się podczas sprawowania kolejnych istotnych funkcji we wspólnocie zakonnej. Ludzi garnęli do niego przede wszystkim, ponieważ uchodził za dobrego spowiednika. Po swoim nawróceniu wiódł bardzo ascetyczne życie. Przyjaźnił się latami ze św. Bratem Albertem Chmielowskim. Ich korespondencja częściowo się zachowała.

Działalność jaką podejmował św. o. Rafała Kalinowskiego i ta, którą prowadzi krakowskie Stowarzyszenie Piotra Skargi mają widoczny wspólny punkt – starania mające na celu budzić sumienia Polaków. Kalinowski lata swej młodości poświęcał budując prawdziwie katolickiego ducha. Prowadził on często szkółki niedzielne gdzie wykładał podstawowe prawdy wiary, nawet w okresie, gdy jak przyznaje, nie wierzył. Dbał o żywe działanie ducha chrześcijańskiego w polskim narodzie. Był osobą otwartą na wszystkich, posiadającą bogate doświadczenie życiowe oraz duszpasterskie. Od zawsze niesamowicie poświęcał się Polsce oraz Panu Jezusowi, którego mękę św. Rafał rozważał przez lata każdego dnia.

Rafała Kalinowskiego na ołtarz wyniósł polski papież Jan Paweł II w 1991 roku. Ciało świętego ostatecznie trafiło do klasztornej kaplicy w Czernej koło Krakowa. Św. Rafał Kalinowski to patron m.in. Sybiraków, żołnierzy i inżynierów oraz osób przeżywających sprawy trudne i beznadziejne.

Przeczytaj również na naszej stronie: Wspólnoty – ważny element życia Kościoła

About Redakcja

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.