Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Posted by · Leave a Comment 

Wywodzące się z Krakowa Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi to jedna z najbardziej znanych i wpływowych organizacji katolików świeckich w Polsce. Powstało w 1999 roku i działa na wielu płaszczyznach, prowadząc działalność społeczną, religijną, kulturalną i charytatywną, a także angażując się w badania i edukację oraz formowanie katolickich elit.

Jeden z Marszów dla Życia organizowanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi
Read more of this post