Wspólnoty – ważny element życia Kościoła

Posted by · 1 Comment 

Człowiek jest istotą społeczną, znaczy to, że najlepiej czuje się w towarzystwie innych osób, od których może się uczyć, może liczyć na pomoc jak i jej udzielać. Dzięki temu komfort psychiczny człowieka jest większy, a także czuje on, że jego życie jest potrzebne i ma sens. Zazwyczaj chodzi o najbliższych przyjaciół i krewnych, jednak nie w każdym przypadku. Wspólnota jest bez wątpienia potrzebna, a dla osoby wierzącej najważniejszą wspólnotą jest nie tylko rodzina, ale także sam Kościół.

Zgodnie z definicją, wspólnotą nazywa się zbiorowość o silnych więzach, i podobnych poglądach. Nie inaczej jest w przypadku Kościoła, gdzie wspólnotą najbliższą każdemu człowiekowi jest jego parafia. Nie powinno się żyć dla wspólnoty czy we wspólnocie, ale – ze wspólnotą. Oczywiście, nie istnieje wspólnota pozbawiona konfliktów, jednak Kościół i parafia jest jak rodzina. Krewni czasem pokłócą się ze sobą, jednak zawsze są chętni do wzajemnej pomocy, cieszą się ze swoich sukcesów i celebrują wspólne chwile.

Kościół z samego założenia nie jest zwyczajną organizacją, ale wspólnotą. Czym się to różni? Przede wszystkim, w przypadku wspólnoty chodzi o konkretny cel, a także duchowe podobieństwo jej członków. Celem Kościoła natomiast jest szerzenie wartości chrześcijańskich głoszonych przez świętych i Jezusa, głównie pod względem wiary, a także rodziny. Jest to potrzebne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które zostały opanowane przez niewiernych i ich przekonania. Coraz częściej można zauważyć poglądy nakłaniające do aborcji, eutanazji, niemoralnego wychowywania dzieci przez osoby homoseksualne itd. W samym Kościele jednak działają liczne, inne wspólnoty, które starają się z tym zjawiskiem walczyć. Chodzi na przykład o TFP, czyli stowarzyszenie konserwatywnych katolików świeckich działające już od 1960 roku, obejmując swoimi wpływami cały świat.

Można zauważyć, że dzisiaj świat dąży do autonomii. Każdy człowiek nie tylko chce być samodzielny i niezależny, ale także skupiony wyłącznie na samym sobie. Wszędzie obecny egoizm i wielka gonitwa za czasem i pieniędzmi zabija człowieczeństwo, mimo że ludzi na świecie jest coraz więcej. Ludzie nie ufają sobie wzajemnie. Do każdego obcego człowieka podchodzi się z ogromną dozą dystansu. Natomiast wszędzie szerzone są slogany i stereotypy, które zastępują więzi. Jednakże Kościół ma na celu zwiększenie interakcji międzyludzkich. Jezus niczego by nie osiągnął, jeżeli wyznawałby mądrości dzisiejszego świata.

About Redakcja

Comments

Leave a Comment

One Response to “Wspólnoty – ważny element życia Kościoła”

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. […] Przeczytaj również na naszej stronie: Wspólnoty – ważny element życia Kościoła […]Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.