Posługa ministrantów przy Mszy Trydenckiej – jakie są różnice w stosunku do Mszy posoborowej?

Posted by · Leave a Comment 

W minionej dekadzie obserwowaliśmy w Europie zaczątki odnowienia życia religijnego we wspólnotach tradycjonalistycznych. Katolicy przywiązani do Tradycji oraz do przedsoborowych form przeżywania wiary, nie tylko częściej i liczniej zaczęli uczęszczać na Msze Trydenckie (oficjalnie mówi się o nich jako o Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego), ale również zaczęli korzystać z sakramentów świętych w obrządku tradycyjnie łacińskim. Na ile trwałe i szerokie społecznie będzie to ożywienie, przekonamy się w przyszłości, niemniej jednak dziś pochylamy się nad tematem ministrantury.

posługa do mszy trydenckiej
posługa przy Mszy Trydenckiej
Read more of this post